Monika  Kandráčová

Narodila sa pred 48 rokmi 26.1.1956 vo svojom rodnom dome v Ďačove. Jej rodičmi boli: matka Mária Kaňuščáková rodená Šteľbašská a otec Ján Kaňuščák. Narodila sa ako druhá zo šiestich súrodencov. Vyrástla v chudobnej rodine. Jej najobľúbenejšou pesničkou z detstva je: ,,Ked ja bula maľučka.“  Keď chodila do školy, do Lipian, otvorili aj ľudovú školu, ktorú navštevovala. Spev ju učil pán učiteľ G. Popovič. Neskôr sa jej ujali iní učitelia a postupom času sa z nej rodila speváčka.

Vydala sa 25.10.1975. Jej manželom sa stal Milan Kandráč. Má dvoch synov, staršieho Ondreja a mladšieho Milana. Celá jej rodina má vzťah k ľudovej hudbe. Manžel hrá na akordeóne a obaja synovia na husliach.

Z pestrej škály vystúpení Moniky Kandráčovej je potrebné spomenúť jej víťazstvo  v celoštátnej súťaži „Melódie priateľstva„ v roku 1972, účasť na folklórnom festivale v Michalovciach  r. 1974, kde ju známi folklórista Ondrej Demo pozval do Bratislavy  na nahrávanie v rozhlase. Pieseň “Hej dze tota ovečka“ bola zaradená do medzinárodnej súťažnej prehliadky rozhlasových nahrávok PRIX MASIQUE FOLKLORIQUE de RADIO BRATISLAVA a v kategórii autentického folklóru získala tretiu cenu. Zvíťazila v súťaži folklórnych nahrávok 12 európskych rozhlasových staníc PRIX bez nástrojového sprievodu. Roku 1982  naspievala  šarišské uspávanky, pre televízny večerníček Spievanky, spievanky  a r.1983 sa podieľala na úspešnom vystúpení Dedinskej folklórnej skupiny z Krásnej Lúky v rozhlasovej Klenotnici ľudovej hudby.

V Dome slovenskej kultúry v Prahe hosťovala r.1985, 1986 a 1988. Jej aktívna činnosť pokračovala uspešnými vystúpeniami na folklórnych festivaloch vo Východnej, Strážnici, v Rachove na Ukrajine a r.1988 reprezentovala Šariš v Zakopanom, Poronine (Poľsko) a vo Viedni. V roku 1990 prišla do Mníchova, Bölingenu a Stuttgartu. Firma A.L.I. RECORDS v Bratislave vydala nahrávky Moniky Kandráčovej na týchto magnetofónových  kazetách: Dze ši sosničko rosla; O,Marie Mati Boža; Staroslovjanski Marianski pisni. Firma A. R. I. Prešov vydala v spolupráci s Dr. Františkom Matušom, Csc. pesničky a rozprávania Moniky Kandráčovej v publikáciach: Na Ľevockej hure dzvon še oziva a Dze ši sosničko rosla.

Autori : Monika Strelcová , Martina Kušnírová
Gymnázium Lipany