Základná škola - F A K T Ú R Y

( 1.9.2011 - 31.12.2011 )

Č. faktúry Dátum

Suma v €

  Dodávateľ
   

 

   
1 00445 1228 28.12.2011 7 140,00   DAFFER spol. s r.o.
212123942 19.12.2011 2 075,70   VEOLIA B. Bystrica
ZF11100759 13.12.2011 1 575,20   Smart computer spol. s r.o.Zvolen
ZF11100758 13.12.2011 1 258,00   Smart computer spol. s r.o.Zvolen
1 00279 1209 09.12.2011 3 570,00   DAFFER spol. s r.o.
1 00262 1209 09.12.2011 3 570,00   DAFFER spol. s r.o.
1 00261 1209 09.12.2011 3 570,00   DAFFER spol. s r.o.
510113546 08.12.2011 6 817,36   MPBH spol. s r.o.
460/2011 02.12.2011 9 895,20   GASTRO VRÁBEĽ,s r.o. D. Kubín
143/2011 01.12.2011 1 931,40   ZŠ, Námestie mládeže Zvolen
42/2011 22.11.2011 11 927,45   Hukov spol. s r.o
41/2011 11.11.2011 6 647,80   Hukov spol. s r.o
510113214 08.11.2011 4 550,21   MPBH spol. s r.o.
234/2011 07.10.2011 81,40   Stredoslovenská energetika Žilina
254/2011 05.11.2011 81,40   Stredoslovenská energetika Žilina
1 00118 1012 12.10.2011 1 245,00   DAFFER spol. s r.o.
2011/031 11.10.2011 1 608,00   REGE-CENTRUM s. r.o. Zvolen
219/2011 10.10.2011 81,40   Stredoslovenská energetika Žilina
510112886 07.10.2011 2 734,51   MPBH, spol,s r.o.
212091072 26.09.2011 1 246,37   VEOLIA B. Bystrica
FVT11/111/31/0602 09.09.2011 1 536,25   Mountfield SK,s r.o.
510112567 08.09.2011 2 650,37   MPBH, spol,s r.o.
192/2011 06.09.2011 81,40   Stredoslovenská energetika Žilina
103/2011 02.09.2011 1 931,42   ZŠ, Námestie mládeže Zvolen