Základná škola - ŠTVRŤROČNÉ SPRÁVY 20191Q - rok 2019
2Q - rok 2019
3Q - rok 2019