Základná škola - ŠTVRŤROČNÉ SPRÁVY 20181Q - rok 2018
2Q - rok 2018
3Q - rok 2018
4Q - rok 2018