Základná škola - ŠTVRŤROČNÉ SPRÁVY 20171Q - rok 2017
2Q - rok 2017
3Q - rok 2017
4Q - rok 2017