Základná škola - ŠTVRŤROČNÉ SPRÁVY 20161Q - rok 2016
2Q - rok 2016
3Q - rok 2016
4Q - rok 2016