Základná škola - ZMLUVY 2019ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlova- Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
Portrét s.r.o., Rožňavská 50, Tornaľa- Zmluva o spracúvaní osobných údajov - fotografické služby
Chata Magistrát - Martinské hole, RSMT s.r.o., Žilina - Zmluva o ubytovaní
Mesto Zvolen, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen - Dodatok č. 2 - VEMA
CK SCHOLARE, s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno - Smlouva o zájezdu (cestovní smlouva)
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 04/2019
PF UMB, Ružová ul. 13, 974 11 B.Bystrica - Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
SSOŠ pedag. EBG Brezno, Školská 5, Brezno - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 11/2019
Občania Sekier-Môťová,G. Svobodu 1972/19, 960 01 Zvolen - Darovacia zmluva
NBÚ, Budatínska 30, 851 06 Bratislava - Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
SVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica - Zmluva o dodávke vody
Mgr. Marianna Purdeková, Piešť 1./179, 962 12 Detva - Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
SOŠ pedag., Komenského 12, Lučenec - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
CA Štúrovotour, Jesenského 74, Štúrovo - Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
RAJA s.r.o., Poľná 139, B. Bystrica - Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov
SOŠ informačných tech., Tajovského 30, Banská Bystrica - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 1
SOŠ informačných tech., Tajovského 30, Banská Bystrica - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 2
SOŠ hot. služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen - Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
Václavík Radoslav, J. Poničana 69, Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Mgr. Matej Révay, J. Gagarina 93, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Súkromné centrum voľného času Okružná 131, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Súkromné centrum voľného času Okružná 131, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Súkromné centrum voľného času Okružná 131, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Súkromné centrum voľného času Okružná 131, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Súkromné centrum voľného času Okružná 131, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Mgr. Viera Valentová, Dubová 3339/10, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Ing. Jaroslav Petr, Partizánska 2110/13 96001 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o nájme nebytových priestorov
Ovona spol. s r.o., Slobody 252/73, Dobrá Niva - Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
Mgr. Miroslava Vojteková, J. Gagarina 2432/103, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
ŠK Bukovínka Zvolen, Gagarinova 2418/85, 960 01 Zvolen - Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
CVČ Domino Zvolen - Bela IV č. 1567/6, Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov
KOMENSKY VIRAL s.r.o., Park Mládeže 630/1, Košice - Zmluva o poskytovaní služieb
SALSA DACNE, s.r.o., Nám. Slobody 9, Banská Bystrica - Zmluva o nájme nebytových priestorov
SRMi, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom - Darovacia zmluva
R- STAV SK s.r.o., M. R. Štefánika 59, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 21/2019
Športová akadémia M. Tótha, o.z., Trnavská cesta 37, Bratislava - Darovacia zmluva
Willing a.s., Nám. SNP 8401/41A, Zvolen - Darovacia zmluva
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Darovacia zmluva
Wachumba ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, Martin - Zmluva o zájazde