Základná škola - ZMLUVY 2018Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. - ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Ing. Dana Svetlíková, Športová 1, Zvolenská Slatina - Mandátna zmluva
Chata Magistrát - Martinské hole, RSMT s.r.o., Žilina - Zmluva o ubytovaní
RAJA s.r.o., Poľná 193, Banská Bystrica - Dohoda o zaistení plaveckej výučby
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra - Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
SOŠ hotel. služieb a obch., Jabloňová 1351, 96001 Zvolen - Zmluva o zabezpečení pedag. praxe 46/2018
SOŠ hotel. služieb a obch., Jabloňová 1351, 96001 Zvolen - Zmluva o zabezpečení pedag. praxe 47/2018
Ladislav Pevný, Horný Ohaj 113, 952 01 Vráble - Zmluva o ubytovaní
SOŠ inf. technológií, Tajovského 30, 975 90 B.Bystrica - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o., Chata u Daniela, Repište 179- Zmluva o poskytnutí pobytu
SEPO, spol. s r. o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO
SEPO, spol. s r. o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
ASC, Svoradova 7, 811 03 Bratislava - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
TOMIPO T.S., s.r.o., Strakonická c.11, Zvolen - Zmluva o spracúvaní kamerovým systémom
KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava - DAROVACIA ZMLUVA"
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - ZMLUVA o ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
Ľubomír Špánik - ZMLUVA O DIELO č. 0907/2018
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 10 / 2018
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 11 / 2018
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 15 / 2018
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 16/2018
C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. - ZMLUVA O poskytnutí POBYTU - Školy v prírode
TOMIPO T.S., s.r.o., Strakonická cesta 11, 960 01 Zvolen- Dodatok č.2 k zmluve č. 131 /11
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok - Zmluva o výpožičke"
BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, Banská Bystrica - Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2018
Mgr. Viera Valentová - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018
Václavík Radoslav - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018
Mgr. Matej Révay - Zmluva o nájme nebytových priestorov c. 5/2018
ŠK Bukovinka Zvolen, Gagarinova 2418/85, Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2018
Mgr. Martin Venglár - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2018
ERIGOM s.r.o., Martina Granca 13, Bratislava- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2018
Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, Bratislava - ZMLUVA, VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV č.: 201807651
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava- Zmluva č.1120967/2018
CVČ, Bela IV č. 1567/6, 960 01 Zvolen- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2018
CVČ, Bela IV č. 1567/6, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2018
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie - Zmluva o vzájomnej spolupráci
Drahoslava Juhásová, Hutnícka 1, Košice- ZMLUVA O obstaraní ZAJAZDU
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava- Zmluva o spolupráci
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice- Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Komenský
Lindström s.r.o.- Zmluva/ dodatok o servisnom prenájme rohoži
SOŠ pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice- Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava- Komisionárska zmluva
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica- Zmluva o dielo č. 20/2018
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava- Zmluva o spracúvaní osobných údajov