Základná škola - ZMLUVY 2017Centrum ENV a ETV výchovy Živica, občianske združenie, Bratislava - Zmluva o vzájomnej spolupráci
Chata Magistrát - Martinské hole, RSMH s.r.o., Martin - Zmluva o ubytovaní
Miriam Kasášová, Hrosnká 5, Sliač - Darovacia zmluva
Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice - Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
PhDr. Jana Géciová, Košice - Kúpna zmluva
SPSA, Školská 5, 977 01 Brezno - Dohoda o vykonaní praktického vyučovania
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Jabloňová 1351,96001 Zvolen - Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
Richard Ferianc, Družstevná 665/4, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
RAJA, s.r.o., Poľná 139, Banská Bystrica - Dohoda o zaistení plaveckej výučby
Orange Slovensko, a.s., Bratislava - Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
AMSTAVBA, s.r.o., Majerská ceste 98, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 7/2017
AMSTAVBA, s.r.o., Majerská ceste 98, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 9/2017
OZFOR, Strážska cesta 43, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
BŠK BB, Trieda SNP 7, 97401 Banská Bystrica - Zmluva o nájme NBP
Ing. Mária Kaštierová, Dubová 14, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Radoslav Václavík, J. Poničana 69, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Ing. Jaroslav Petr, Partizánska 2110/13, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Mgr. Martin Venglár, J. Gagarina 2439/109, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Mgr. Matej Révay, J. Gagarina 93, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
CVČ DOMINO, Bela IV č. 1567/6, 96001 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č.6
CVČ DOMINO, Bela IV č. 1567/6, 96001 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č.7
SCVČ QUO VADIS, I. Krasku 7, 96001 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č.8
ŠK BUKOVINKA, Gagarinova 2418/85, 96001 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č.9
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava - Zmluva o vydaní mandátneho certifikátu
Radoslav Koreň, Gen. Svobodu 58, 96001 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č.10
MFK Lokomotíva Zvolen a.s., Hájik 7, 962 21 Lieskovec- Zmluva o nájme NBP č.11
Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o., Kuzmányho 19, Banská Bystrica - Zmluva o nájme NBP č.12
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 - Zmluva o bežnom účte
MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - Zmluva o dodávake didaktických prostriedkov
CK Andromeda, Športová 2, Bojnice - Zmluva o obstaraní zájazdu
ILLE, Lichardova 16, Skalica - Zmluva o servisnej službe
Daňový úrad, pobočka Zvolen, Banská Bystrica - Dohoda o elektronickom doručovaní
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo 19/2017