Základná škola - ZMLUVY 2016Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13, Lieskovec - Zmluva o nájme NBP 1/2016
ŠK BUKOVINKA, Gagarinova 2418/85, Zvolen - Dodatok č.1 k zmluve o nájme NBP
ŠK BUKOVINKA, Gagarinova 2418/85, Zvolen - Zmluva o výpožičke
RSMH s.r.o., Matúša Dulu 4924/50, Martin - Zmluva o ubytovaní
C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o., Repište 179 - Zmluva o poskytnutí pobytu ŠVP
MESTO ZVOLEN, Námestie slobody 22, Zvolen - Dodatok č. 9
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č.2
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č.5
Richard Hranec - VITAL, Medzi Hrušky 13, Lieskovec - Zmluva o nájme NBP 2/2016
Stabilita, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, Košice - Zmluva o DDS
STD Donivo a.s., Mlynská 1346, Vranov nad Topľou - Darovacia zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava - Zmluva o elektronickej komunikácii
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava - Dodatok k zmluve
Dodostav s.r.o., Hrádocká 1, Lieskovec - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č.9/2016
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo 0607/2016
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo 1107/2016
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č.10/2016
EKOIZOL, spol. s.r.o., Majerská cesta 10, Banská Bystrica - Zmluva o dielo EKOIZOL
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo č.11/2016
Rastislav Gažúr RG Parket, Lukovská cesta 3104/45, Zvolen - Zmluva o dielo - telocvičňa
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Zvolen - Poistná zmluva
ŠK BUKOVINKA, Gagarinova 2418/85, Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Súkromná základná umelecká škola QUO VADIS, I. Krasku 7, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - Dodatok k Zmluve
Richard Hranec – VITAL, Medzi hrušky 13, 962 21 Lieskovec - Zmluva o nájme NBP č. 3/2016
Václavík Radoslav,J. Poničana 69,960 01 Zvolen- Zmluva o nájme NBP č. 4/2016
Mgr. Viera Valentová, Dubová 3339/10, 960 01 Zvolen - Môťová - Zmluva o nájme NBP č. 5/2016
Ing. Jaroslav Petr,Partizánska 2110/13, 96001 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č. 6/2016
Mgr. Matej Révay, J. Gagarina 93, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č. 7/2016
Mgr. Martin Venglár, J. Gagarina 2432/109, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č. 8/2016
CKO, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen - Zmluva o spolupráci
Súkromné centrum voľného času QUO VADIS, I. Krasku 7, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme NBP
Centrum voľného času Domino Zvolen, Bela IV č. 1567/6, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme NBP
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 15 / 2016
MFK Lokomotíva Zvolen a.s., Hájik 7, 962 21 Lieskovec - Zmluva o nájme NBP
Radovan Koreň, Gen. Svobodu 58, 960 01 Zvolen - Zmluva o nájme NBP č. 9/2016
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica - Zmluva o dielo č. 16 / 2016
Marius Pedersen a.s., Opatrovská 1735, 91101 Trenčín - Zmluva č. 12237/01
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice- Zmluva o obstaraní zájazdu
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava - Zmluva ALLIANZ
RNDr. Miroslava Liptáková, K. Šmidkeho 1380/7, Zvolen- Zmluva na používanie programového diela
RNDr. Miroslava Liptáková, K. Šmidkeho 1380/7, Zvolen - SLA Zmluva
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava- Dodatok k zmluve TELEKOM
Energy Europe, SE, Kopčianska 10, Bratislava - Zmluva o združenej dodávke elektriny
ČSOB nadácia, Michalská 18, Bratislava - Zmluva o poskytnutí grantu
Cultura Humana, o.z., Nezábudková 24, Bratislava - Zmluva o dielo
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, Zvolen - Zmluva o dielo 0912/2016
Amstavba s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica - Zmluva o dielo 22/2016
C.K. Agentúra O.K., voľný čas, spol. s.r.o, Repište 179 - Zmluva o poskytnutí pobytu
Marius Pedersen,a.s., Opatovská 1735, Trenčín - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadov