Základná škola - ZMLUVY 2015Wifinet s.r.o., Š. Moyzesa 1006/7, Zvolen - Rámcová servisná zmluva
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET - Zmluva o poskytovaní služieb č. 6007616
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava - Zmluva o združenej dodávke elektriny
ISTRASLOV spol. s.r.o., Hlboké 1564, Bojnice - Zmluva o poskytnutí pobytu
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo 2810
CVČ Domino Zvolen, Bela IV č. 1567/6, 960 01 Zvolen, Zmluva o nájme NBP
SCVČ QUO VADIS, I. Krasku 7, 960 01 Zvolen, Zmluva o nájme NBP
ŠK Bukovinka Zvolen, Gagarinova 2418/85, 96001 Zvolen, Zmluva o nájme NBP
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
Mgr. Viera Valentová, Dubová 3339/10, 960 01 Zvolen - zmluva o nájme NBP č. 5
Súkromná základná umelecká škola QUO VADIS, I. Krasku 7, 960 01 Zvolen - zmluva o nájme NBP
Mgr. Matej Révay, J. Gagarina 93, 960 01 Zvolen - zmluva o nájme NBP č. 6
Richard Hranec - VITAL, Medzi hrušky 13, 962 21 Lieskovec - zmluva o nájme NBP č. 4
Radoslav Václavík, J. Poničana 69, 960 01 Zvolen - zmluva o nájme NBP č.3
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
Mgr. Martin Venglár, J. Gagarina 2432/109, 960 01 Zvolen - zmluva o nájme NBP č.2
Ing. Jaroslav Petr, Partizánska 2110/13, 96001 Zvolen - zmluva o nájme NBP č.1
ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen - Zmluva o dodávke obedov
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
Mesto Zvolen - Dodatok k zmluve o poskytovaní ekonomických služieb
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - Zmluva o nájme NBP
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava - Kúpna zmluva
Doprastav a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava
C.K. Agentúra O.K Voľný čas, spol. s r.o., Chata u Daniela-Repište197 - Zmluva o poskytnutí pobytu
CAL, s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 B. Bystrica - Zmluva o poskytovaní služieb
MPL TRADING spol. s r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava - Rámcova kúpna zmluva
Ľubomír Špánik, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen - Zmluva o dielo
AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 B.Bystrica - Zmluva o dielo
Univerzita M. Bela, Národná č.12, 974 01 B. Bystrica - Zmluva o pedagogickej praxi
Centrum voľného času Domino Zvolen, Bela IV 1567/6, Zvolen
Jozef Václavík, Prachatická 2255/43, 960 01 Zvolen - Rámcová zmluva o dielo