Základná škola - ZMLUVY 2014Názov   Dodávateľ; Nájomca
 
Rámcova zmluva daffer2   Daffer spol. s r.o. Prievidza
Rámcova zmluva daffer1   Daffer spol. s r.o. Prievidza
Zmluva o dodavke tovaru   Smart Computer , spol. s r.o.,Zvolen
Dodatok č. 1 - BOZP   SEPO spol. s r.o., Zvolenská Slatina
Zmluva o dielo č. 0912/2014   Ľubomír Špánik, Okružná 21 Zvolen
Zmluva o zhotoveni diela   H U K O V spol. sr.o., Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2014   Radoslav Václavík
Zmluva o dielo 2811/2014   STAVSTROJ združenie, s.r.o.
Nájomná zmluva   ŠK Bukovinka Zvolen
Dodatok č.1 k zmluve č. 20521/26120130025   MPC Bratislava
Nájomná zmluva   ŠK Bukovinka Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8_2014   Mgr. Martin Venglár, J. Gagarina 109, Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7_2014   Súkromné centrum voľného času Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6_2014   Mgr. Matej Révay, J. Gagarina 93, Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5_2014   Ľubomír Mikulčík,Gen. Svobodu 23, Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4_2014   Ptačovska Helena, Pribinova 51, Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3_2014   Richard Hranec- VITAL, Medzi hrušky 13, Lieskovec
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2_2014   Mgr. Viera Valentová, Dubová 10, Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1_2014   Ing. Jaroslav Petr, Partizánska 13, Zvolen
Zmluva o obstaraní zájazdu   WACHUMBA ck, s.r.o.
Zmluva o výpožičke PV-398/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-390/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-391/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-252/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-251/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-250/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-250/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-157/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-156/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-146/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o výpožičke PV-35/2014   Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Zmluva o spolupráci - deň narcisov   Liga proti rakovine SR Bratislava
Zmluva o poskytnutí školy v prírode   C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o.
Zmluva o pedagogickej praxi   Univerzita Mateja Bela B. Bystrica
Zmluva o výpožičke,elektronizácia vzdel. systému   Ministerstvo školstva SR Bratislava
Zmluva č.54ESF o nájme nebytových priestorov   Výskumný ústav detskej psychol.a patopsych.Bratislava
Zmluva o účasti na projekte č. 20521/26120130025   MPC Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve č.2012_PKR_GR_Z_191   MPC Bratislava
Dodatok č.2 k zmluve č. 2012_PKR_BB_BB_016   MPC Bratislava
Zmluva o obstaraní zájazdu   WACHUMBA ck, s.r.o.
Zmluva služba odpadov 14348/71   Marius Pedersen