Základná škola - ZMLUVY 2013Názov   Dodávateľ
 
Zmluva o zhotovení diela č.15013   HUKOV spol. s r. o., Zvolen
Zmluva o dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika a. s. Žilina
Dodatok č.1 k zmluve 2012_PKR_BB_016   Banskobystrický samosprávny kraj
Darovacia zmluva výpočtová technika   Štátny pedagog. ústav, Bratislava
Kúpna zmluva 3128/2013 mliekarenské výrobky   Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok
Zmluva - spotreba ovocia a zeleniny pre deti   LUNYS s. r. o., Poprad
Zmluva - Vývoz kuchynských odpadov č.14348 ,71   Marius Pedersen, a. s., Trenčín
Zmluva č. 427-2013, zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím el. testovania   Národný ústav certifikovaných meranívzdelávania, Bratislava
Zmluva č.1,NP,837,2013 soc.pat.javov šk. prostr.   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Zmluva o dielo č.Z02702013/z1   ALUOKNO spol. s r. o., Žiar n. Hronom
Zmluva o poskytnutí pobytu-Školy v prírode   C.K Agentúra O.K. Voľný čas,spol. s r. o.,Repište
Zmluva o spolupráci - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ   Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
Zmluva o zhotovení diela č. 14913   HUKOV spol. s r. o., Zvolen
Zmluva-oprava vonkajšej ležatej kanalizácie   HUKOV spol. s r. o., Zvolen
Kúpna zmluva 50603/2013   Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok