Základná škola - ZMLUVY 2012Č. zmluvy   Dodávateľ
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov_5   Mesto Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov_4   Mesto Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov_3   Mesto Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov_2   Mesto Zvolen
Zmluva o posyktovaní ekonomických služieb   Mesto Zvolen
Zmluva o nájme nebytových priestorov   Quo vadis, Zvolen
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku   Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Dodatok č.2 k zmluve č. 5720045034   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Zmluva o poskytnutí pobytu   C.K. Agentúra O.K
č. 1-2012   Mesto Zvolen
Dodatok č.1 k zmluve č. 5720045034   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
5720045034   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Dodatok k zmluve 131/11   Tomipo T.S., s.r.o.
Darovacia zmluva - výpoctová technika   Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava