Základná škola - ZMLUVY 2011Č. zmluvy   Dodávateľ
 
04811   HUKOV spol. s r.o.
5720041798   Generali Slovensko Bratislava
04911   HUKOV spol. s r.o.
5720025503   Generali Slovensko Bratislava
dodatok č.1   Generali Slovensko Bratislava
01/2011   Mesto Zvolen
dohoda   HUKOV spol. s r.o.
dohoda   Juhásová, Košice
131/11   TOMIPO T.S, s r.o.
13/2011   Montessori, o.z.
02211   HUKOV spol. s r.o.