Školská jedáleň - Z M L U V YZmluva Dátum Dodávateľ
     
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2018/ZV 021 27.11.2017 CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen
Rámcová kúpna zmluva č. ZV002/18 5.12.2017 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Rámcová kúpna zmluva 20.12.2017 RADKA GS, s.r.o., Gorkého 762/12, 96231 Sliač
Kúpna zmluva 09.04.2018 Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica