Školská jedáleň - Z M L U V YČ. zmluvy Dátum Dodávateľ
     
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci 30.08.2016 GM plus s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva
Kúpna zmluva - školské ovocie 23.05.2016 Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica
Zmluva o spolupráci 16.05.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Partizánska 705/41, 058 01 Poprad