GEOGRAFIA


zemepis

Prvoradým cieľom nás zemepisárov je oboznámiť, debatovať, zaujať, nie strašiť. Naše hodiny majú charakter debát na danú tému s uvoľnenou atmosférou. Učiteľ sa pýta Boli ste už v...? Počuli ste o...? Čo už teraz viete o...? Čo sa tam práve udialo..? a ďalej to už ide samo.
Neoddeliteľnou súčasťou sú pravidelné zemepisné vychádzky (miestna krajina, B. Štiavnica, Kremnica, B. Bystrica) ako aj exotickejšie (Krakov, Wielicska, Osviencim, Slovenský raj). Našou snahou je voviesť deti do Európy aj prostredníctvom projektov Comenius.

GEOGRAFIA 1časť 7.roč.
GEOGRAFIA 2časť 7.roč.
GEOGRAFIA 8.roč.