Výtvarná výchova


vv

Cieľom predmetu výtvarná výchova na 2. stupni základnej školy je výtvarné vyjadrovanie prírody, sveta, vecí a človeka prostredníctvom tvorivých činnosti žiakov a aktívne spoznávanie výtvarného umenia. Prostredníctvom tvorivých činností a poznávaním tvorivých postupov si žiaci rozvíjajú výtvarné skúsenosti, zručnosti, výtvarné cítenie, myslenie a vytvárajú si estetické hodnotové kritéria k skutočnosti a umeniu.

Žiaci sa každoročne zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží, napr.
- Záložka do knihy spojuje školy
- Panel story
- Ruža – kráľovná kvetín
- Envirofilm – Zelený svet
- Hasiči očami detí
- Dúhové dni – bojujme proti drogám, Európa v škole a iné


Školský rok 2016/2017


Ocenenie výtvarnej práce


Slovenský zväz záhradkárov aj v tomto školskom roku vyhlásil výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl Najkrajšie ročné obdobie v záhrade. Do súťaže sme poslali najlepšie 3 práce.

Diplom a vecné ceny získala Erika Poliaková zo 6.A triedy. Blahoželáme!

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

ciara2

Archív2
ARCHÍV_2

Archív1
ARCHÍV_1