Telesná výchova


tv

Telesná výchova je nezastupiteľná súčasť výchovy a vzdelávania žiakov v školách všetkých stupňov a typov. Povinný vyučovací predmet je špecifický svojim zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonalenie detí a mládeže, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Pohybová aktivita slúži v dnešnej dobe nielen ako prevencia pred civilizačnými chorobami, či negatívnymi javmi v spoločnosti, ale zároveň vytvára aktívny a pozitívny vzťah k prospešnému využívaniu voľného času.

V telesnej výchove na ZŠ sa stretávame s týmito druhmi športu:

· Atletika        · Hádzaná        · Basketbal        · Volejbal        · Gymnastika        · Futbalčiara1

ARCHÍV  
Archív1