Ruský jazykrj

V šk. roku 2008/2009 sa 7.A trieda začala učiť aj ruský jazyk. Žiaci prejavili veľké nadšenie a záujem o tento slovanský jazyk. Naučili sa azbuku, čítať i písať prvé vety, texty. Urobili aj svoje prvé žiacke projekty, napísali list priateľovi, spievali ruské piesne. Na poslednej hodine každý prezentoval, čo sa naučil. Aj v šk.r. 2009/2010 žiaci prezentovali svoj záujem o Rusko, vytvorili nové projekty o Bratislave, Moskve, Zvolene.Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS       Highslide JSciara


С Новым 2015 Годом, с новым счастьем! Vianoce, najkrajšie sviatky v roku! Na hodinách ruského jazyka sme sa rozprávali o ruských sviatkoch a tradíciách v zime, o vítaní nového roku, Vianociach, Dedovi Mrázovi. Naučili sme sa zablahoželať k Novému roku. Pozreli sme si ruské rozprávky a mali sme radosť, že i keď máme len dve hodiny v rozvrhu, rozumeli sme už mnohým slovám. Napísali sme svoje želania a vyzdobili sme si nimi nástenku.


Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS

Highslide JS      Highslide JS      Highslide JS      Highslide JSOlympiáda z ruského jazyka Ako sme sa naučili hovoriť po rusky, ako sem zvládli ruskú gramatiku, ako rozumieme ruskému textu sme si vyskúšali 16.12.2014 na školskom kole olympiády z ruského jazyka. Ruský jazyk sa učíme ako druhý jazyk, v rozvrhu má vyčlenené dve hodiny. Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov z 8. a 9. ročníka. Takto sme sa umiestnili:


I. miesto - Radoslava Schmotzerová (8.C)
II. miesto - Michal Šimko (9.B)
III. miesto - Angelika Kubalová (8.C) a Matej Kučera (8.B)


Blahoželáme!

fotoRuský jazyk v knižnici - 26.9.2014 navštívili ôsmaci, ktorí sa učia ruský jazyk s Mgr. Ľ. Hradskou Krajskú knižnicu v Banskej Bystrici, oddelenie slovanských jazykov. Dozvedeli sa nielen zaujímavosti o Moskve, ale i o slávnych predstaviteľoch ruského národa. Mohli nahliadnuť do kníh, zložiť matrjošku. Svoje vedomosti si overili v kvíze, ktorý pre nich knižnica pripravila. Za svoju snahu sa tešili z malých upomienkových predmetov.Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JSV škole počas Európskeho týždňa jazykov sme vyhľadali mnohojazyčné pozdravy a jednoduché frázy. Toto je naša nástenka


rjnastenkaŠkolské kolo olympiády ruského jazyka - Dňa 27.1.2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ruského jazyka. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov z 9.A a 9.B triedy.

Umiestnenie: 1. miesto - Maroš Mlynárik, 9.B
2. miesto - Tomáš Nácesta, 9.B
3. miesto - Ladislav Kubala, 9.A

Školské kolo olympiády ruského jazyka
Školské kolo olympiády ruského jazyka
    Školské kolo olympiády ruského jazyka2
Školské kolo olympiády ruského jazyka


Týždňa boja proti drogám - 18.-26.11.2013 sme počas Týždňa boja proti drogám na hodinách ruského jazyka vytvorili projekty o zdravej výžive i škodlivosti fajčenia a alkoholu na naše zdravie. Spolu so spolužiakmi nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka sme spoločne vyrobili takýto pekný poster.


Týždňa boja proti drogám1
Týždňa boja proti drogám
    Týždňa boja proti drogám2
Týždňa boja proti drogám
    Týždňa boja proti drogám3
Týždňa boja proti drogám
    Týždňa boja proti drogám4
Týždňa boja proti drogám


Posedenie pri samovare – my, žiaci, ktorým sa páči ruský jazyk a učíme sa ho ako druhý cudzí jazyk sme sa stretli na Posedení pri samovare. Nechýbal na ňom čaj, ani ozajstný samovar a matriošky. S najkrajšími pamiatkami Moskvy sme sa zoznámili prostredníctvom prezentácie, časopisov. Pri pozeraní ruských kreslených rozprávok sme popíjali čaj, jedli sušienky, keksy. Zaspievali sme si známu Kalinku, ale aj iné piesne, ktoré už poznáme so sprievodom harmoniky pani učiteľky Ľ. Hradskej. Naučili sme sa peknú ruskú romancu Rjabinuška. S pani učiteľkou Cimbovou sme nakreslili veľkú matriošku na nástenku. Tiež sme lúštili tajničky, pozerali si ruské časopisy, knihy, listy, pohľadnice. Náš spev a možno aj rozprávky prilákal aj pána učiteľa Venglára. Strávili sme spoločne príjemné popoludnie. Tešíme sa na stretnutie s ruskou kultúrou zas niekedy nabudúce.


foto1

foto1      foto2      foto3      foto4      foto5      foto6

foto7      foto8      foto9      foto10      foto11      foto12Droge NIE !!! “ – náš spoločný poster, ktorý sme napísali na hodinách ruského, anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka počas Týždňa boja proti drogám 2011.foto1