Náboženská výchova


nv

„Záleží len na nás, aby sa tu dalo dobre žiť.“ I. Sull

Náboženská výchova je zaradená medzi výchovno – vzdelávacie predmety a vyučuje sa jeden krát v týždni.
Je pomocou pre deti zorientovať sa vo svete viery. Viera je život, preto si všímame nielen svojich blížnych, ale aj prírodu, veď aj tá vyšla z Božích rúk. Všímanie vzúsťuje v preberanie zodpovednosti za seba, za blížnych, za svet, za prírodu. K svetu patrí aj poznávanie iných kultúr, iných náboženstiev. Pristupujeme k nim s toleranciou a úctou.
Správnym postojom sa učíme zo Svätého písma, z Ježišovho života a zo života svätých. Učíme sa riešiť ťažkosti, vedieť sa správať v konfliktových situáciách a dokázať diskutovať.