Nemecký jazyknj


Nemčina patrí medzi svetové jazyky. Jej ovládaním sa dorozumiete nielen v nemecky hovoriacich
krajinách – Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku – ale aj v iných krajinách.

Predstavujeme vám učebnicu PROJEKT DEUTSCH , s ktorou pracujú naši žiaci. Učebnica je spracovaná tak, aby sa pri bežnej komunikácii v triede v maximálnej miere používal nemecký jazyk. Nové slová a jazykové štruktúry sú prezentované v zaujímavom kontexte, a to tak, aby žiakov motivoval k učeniu. Žiaci môžu prostredníctvom veľkej ponuky cvičení v pracovnom zošite zažiť pocit úspechu. Učebnica poskytuje aj potrebnú pomoc a to formou doplnkových informácií o jazyku a gramatike, novej slovnej zásobe. Učebnica dáva možnosť podporiť rast samostatnosti žiakov individuálnymi úlohami , naučí žiaka pracovať so slovníkom, prezentovať jazyk tvorivým spôsobom a vedie žiakov k tvorivosti v ich vlastnej práci.Európsky deň jazykov


Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

Rok 2016 – pondelok 26. septembra – na hodinách cudzích jazykov ANJ, NEJ, RUJ, FJ žiaci pracovali so slovníkmi, vyhľadávali výrazy, ktoré vyjadrovali ľudské pocity. Tieto pojmy priraďovali k obrázkom – smajlíkom. Vznikli 4 – jazyčné pracovné listy. Okrem toho si mohli žiaci nakresliť smajlíka, ktorý im v tom momente pocitovo vyhovoval, do obrázka vpísali správny výraz.

Výsledok? Zábavné hodiny cudzích jazykov, práca so slovníkmi cudzích jazykov, nová slovná zásoba – pocity a kreslenie. Všetky práce žiakov sú zverejnené na jazykových nástenkách v priestoroch školy.


Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Návšteva v ŠVK v Banskej Bystrici


25. októbra 2016 žiaci 7AC triedy navštívili nemeckú študovňu v ŠVK BB. Pani Šmelková nám pripravila aktivity zamerané na prvý školský deň žiakov v Nemecku „ Der erste Tag in der Schule“. Pracovali sme s obrazovým materiálom, textom piesne, s hrami, pozreli sme si nemeckú rozprávku. Cieľom tejto návštevy bolo počúvať a čítať s porozumením, rozprávať v nemeckom jazyku, rozvíjať tvorivé myslenie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

čiara1

ARCHÍV  
Archív1