MATEMATIKAmat

MATEMATIKA (z gr. mathematikós= "milujúci poznanie" máthema = "veda, poznanie") Hoci matematika samotná sa väčšinou nepovažuje za prírodnú vedu, problémy skúmané matematikmi majú často pôvod v prírodných vedách, najmä vo fyzike. Mnohí matematici chápu matematiku skôr ako umenie než praktickú vedu. Niektorí matematici nazývajú matematiku „kráľovnou vied“.
Ale pre niektorých vyzerá matematika takto: sem klikni


Niektoré matematické disciplíny:

 • Algebra
 • Aritmetika
 • Geometria
 • Teória množín
 • Aplikovaná matematika
 • Diskrétnamatematika
 • Matematická analýza
 • Teória hier
 • Kombinatorika
 • Teória chaosu
 • atď