DEJEPISdej

DEJEPIS skúma a opisuje ľudské dejiny. Preto sa volá deje – pis ( písanie o dejoch). Slovo dejiny ( história) sa prvýkrát objavilo v názve knihy gréckeho historika, „otca dejepisu“ Herodota, ktorý žil pred vyše dvetisíc rokmi.
Poznanie minulosti nám pomáha chápať súčasnosť. Pomáha nám chápať zmeny, ku ktorým dochádza i dnes. Platí to však aj opačne. Čím viac dokážeme chápať súčasnosť, tým lepšie dokážeme porozumieť minulosti.

Mali by ste vedieť, aké obdobia v dejinách ľudstva poznáme.


-------------- 490 pr.Kr. ------------- 476> ------------- 1 492 -----------

      PRAVEK           STAROVEK               STREDOVEK           NOVOVEK


Viete, čo znamenajú jednotlivé dátumy na časovej priamke?
Svoje odpovede si porovnaj....


Niekoľko zaujímavostí z dejepisu :
Chufevova pyramída 146 m – 2500 pr. Kr.
Babylonská veža 90 m – 600 pr. Kr.
Štrasburská katedrála 142 m – 1 439
Eiffelova veža 300 m – 1 889
Mrakodrap Empire 380 m – 1 931
state Building v New Yorku

 ciara


Výchova k ľudským právam

Holokaust je téma, o ktorej sa rozpráva ťažko. Pripomína nám, čoho všetkého je človek schopný nedodržiavaním a úplným ignorovaním práv iných.
V rámci výchovy k ľudským právam sme na našu školu pozvali pracovníka Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, Mgr. Ivana Kocáka. Ten nám odborne vysvetlil niektoré súvislosti, objasnil fakty.
Prezentácie spojenej s besedou sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka i siedmaci. Udalosť prebehla na hodinách dejepisu. Dúfame, že si žiaci z akcie vzali čo najviac, a pochopili čo znamená dodržiavať ľudské práva.


Highslide JS         Highslide JS