VÝTVARNÁ VÝCHOVAtv


Cieľom výtvarnej výchovy je :

- estetické vnímanie a osvojenie prírody, sveta vecía sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia
- rozvíjať estetický vzťah k prírode a ochrane životného prostredia
- rozvoj tvorivosti a seba vyjadrenia

Zapojili sme sa do výtvarných súťaží :
- Okno do sveta detskej fantázie
- Bocian čierny
- CO očami detí
- Voda je ked´...
- Zelený svet

ciara


Ovocie a abeceda


ovocie_abeceda_1
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_2
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_3
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_4
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_5
Ovocie a abeceda


ovocie_abeceda_6
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_7
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_8
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_9
Ovocie a abeceda
   ovocie_abeceda_10
Ovocie a abeceda

Kolorovaná kresba


kolorovanakresba_1
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_2
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_3
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_4
Kolorovaná kresba


kolorovanakresba_5
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_6
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_7
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_8
Kolorovaná kresba
   kolorovanakresba_9
Kolorovaná kresba

Maľba, tempera


Maľba, tempera_1
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_2
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_3
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_4
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_5
Maľba, tempera


Maľba, tempera_6
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_7
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_8
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_9
Maľba, tempera
    Maľba, tempera_10
Maľba, tempera

Vesmír - Slnečná sústava


Vesmír_1
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_2
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_3
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_4
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_5
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_6
Vesmír - Slnečná sústava


Vesmír_7
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_8
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_9
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_10
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_11
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_12
Vesmír - Slnečná sústava


Vesmír_13
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_14
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_15
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_16
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_17
Vesmír - Slnečná sústava
    Vesmír_18
Vesmír - Slnečná sústava

Figúra - šašo


Figúra - šašo_1
figúra - šašo
    Figúra - šašo_2
figúra - šašo
    Figúra - šašo_3
figúra - šašo
    Figúra - šašo_4
figúra - šašo
    Figúra - šašo_5
figúra - šašo
    Figúra - šašo_6
figúra - šašo
    Figúra - šašo_7
figúra - šašo


Figúra - šašo_8
figúra - šašo
    Figúra - šašo_9
figúra - šašo
    Figúra - šašo_10
figúra - šašo
    Figúra - šašo_11
figúra - šašo
    Figúra - šašo_12
figúra - šašo
    Figúra - šašo_13
figúra - šašo
    Figúra - šašo_14
figúra - šašo


Figúra - šašo_15
figúra - šašo
    Figúra - šašo_16
figúra - šašo
    Figúra - šašo_17
figúra - šašo
    Figúra - šašo_18
figúra - šašo
    Figúra - šašo_19
figúra - šašo
    Figúra - šašo_20
figúra - šašo
    Figúra - šašo_21
figúra - šašo

Zobrazovanie videnej skutočnosti

Prostredníctvom kreslenia videného majú žiaci možnosť pracovať s proporciami a perspektívou. Kreslením svojej školskej tašky sa hravou formou učili čo je to šírka, výška, hĺbka. Bez stresu pracovali s lokálnou farebnosťou predmetu, so svetlom a tieňom. Ich vydarené diela sú dôkazom, že detský talent bol vedený skúseným pedagógom.


Zobrazovanie_1
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_2
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_3
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_4
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_5
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_6
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_7
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_8
Zobrazovanie videnej skutočnosti


Zobrazovanie_9
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_10
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_11
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_12
Ruky rukaté
    Zobrazovanie_13
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_14
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_15
Zobrazovanie videnej skutočnosti
    Zobrazovanie_16
Zobrazovanie videnej skutočnosti

Ruky rukaté

Tu sú niektoré práce našich štvrtákov. Hoci sa jedná o žiakov prvého stupňa, nenechali sa zahanbiť a s témou sa úspešne popasovali. Práce nesú odkaz op-artu a fauvizmu, umeleckých štýlov 20.storočia.

Pre viac info o tomto umeleckom hnutí pozri:
                   http://sk.wikipedia.org/wiki/Op-art
                   http://sk.wikipedia.org/wiki/Fauvizmus


Ruky rukaté_1
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_2
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_3
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_4
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_5
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_6
Ruky rukaté


Ruky rukaté_7
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_8
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_9
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_10
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_11
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_12
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_13
Ruky rukaté


Ruky rukaté_14
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_15
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_16
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_17
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_18
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_19
Ruky rukaté
    Ruky rukaté_20
Ruky rukaté

Cíbik chochlatý je vtákom roka 2010. Doteraz sme o tomto vtáčikovi vôbec nepočuli. Pani učiteľka nám o ňom rozprávala, deti priniesli príspevky z internetu, a tak sme sa o ňom dozvedeli, že tento neveľký vtáčik, žijúci na mokrých lúkach a pri rybníkoch, je ohrozený. Preto nás výtvarná súťaž ešte viac oslovila a prinútila, aby sme mu venovali viac, ako len dve hodiny výtvarnej výchovy. Najkrajšie výtvory sú od žiakov 2.A triedy. Posúďte sami.foto1     foto2     foto3     foto4

foto5     foto6     foto7     foto8Landart – umenie v prírode ( 2. ročník )


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12

foto13     foto14     foto15     foto16     foto17     foto18

foto19     foto20     foto21     foto22     foto23     foto24Twister – ako si predstavuješ školu alebo továreň na nanuky


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6Iskra – posol ohňa


foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6     foto7Ruža – kráľovná kvetov


foto3     foto4     foto5     foto6     foto7     foto8     foto1     foto2