TELESNÁ VÝCHOVAtv

Cieľom telesnej výchovy je :
- rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti a zdatnosti
- ovládať čo najviac rôznych pohybových a štafetových hier, vedieť sa radovať z výhry primeraným spôsobom, ale aj vedieť prijať prehru
- viesť žiakov k správnemu držaniu tela a BOZP