HUDOBNÁ VÝCHOVAhv


Cieľom hudobnej výchovy je :

- rozvíjať spevácke, sluchové, intonačné, rytmické a pohybové schopnosti
- pestovať u žiakov kladný vzťah k hudbe a ľudovej piesni