Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Helena Petrincová


Kabinet školského špeciálneho pedagóga, prvé poschodie miestnosť č. 53
Telefón : 045/536 21 69  


Čas vyhradený pre konzultácie:


UTOROK, STREDA, PIATOK: 12.30 – 14.00Školská špeciálna pedagogička poskytuje služby v oblasti:


Práce so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami
• orientačná diagnostika
• reedukácia
• rozvíjanie oslabených kognitívnych funkcií

Poradenstvá pre rodičov
• výmena skúseností rodičov a učiteľa
• konkrétne postupy a návody na prekonávanie ťažkosti pri učení

Poradenstvá pre pedagógov
• systematické pozorovanie a diagnostikovanie žiakov s ťažkosťami vo výchovnej alebo vzdelávacej oblasti
• tvorba individuálnych výchovnovzdelávacích plánov
• poskytovanie metodických materiálov

Spolupráce s CPPPaP
• koordinácia procesu, za ktorého sa žiak s ťažkosťami v učení stáva žiakom s diagnost. a tolerovanou poruchou učenia


Dokumenty na stiahnutie


Desatoro všeobecných rád pre pedagóga žiaka s ADHD
Čo je to ADHD?
Cvičenia pre predškolákov
Aby škola nebolela
Dyslexia - cvičenia


Užitočné linky - matematika

http://matematika.1001hry.cz/?gclid=CMbOidm7hswCFeTUcgodEAYC4g

http://www.hrajhry.sk/hry/matematika

http://matematika.hrou.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

http://vcv.truni.sk/index.php

http://www.hackmath.net/sk/priklady?q=ro%C4%8Dn%C3%ADk

http://detskeprogramy.szm.com/index.html

http://www.pikomat.sk/co-je-pikomat.html

http://pastelka.sk/ucitelia_interaktivnecvicenia.html


Užitočné linky – slovenský jazyk


http://ihbratislava.sk/sk/vstupny-test-testy-zo-slovenciny-online-slovencina-pre-cudzincov

http://www.kvizmajster.sk/testy_online.php?online_test=232

http://slovake.eu/sk

http://www.slovencina.vselico.com/cvicenia/