1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50
51 52 53
54 55


   Základná škola, J. Alexyho 1941/1 vo Zvolene získala v rámci výzvy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Digitálne štúrovstvo na školách finančnú podporu na realizáciu vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií. V rámci tohto projektu budeme realizovať BEZPLATNÉ kurzy pre verejnosť s týmto zameraním :


Word
Excel
Power Point
Internet
Využívanie služieb eGovernmentu

Projekt je spolufinancovaný

56