O    K L U B EPre vaše deti sme tu

- od 6.00 do 7.30 hod. 

(príchod do ranného klubu do 7.00 hod. )

 

- od 11.30 do 17.15 hod.

(po 16.15 hod. zvoniť na zvonček - pani vychovávateľka Kminiaková do 17.15 hod. )foto1     foto2     foto3     foto4     foto5     foto6

foto7     foto8     foto9     foto10     foto11     foto12


Školský poriadok ŠKD

Pravidlá bezpečného ŠKD

Výchovný program ŠKDŠkolský klub detí v šk. roku 2019/2020 navštevuje 202 detí, ktoré sú rozdelené do výchovných oddelení nasledovne:


Rozdelenie výchovných oddelení ŠKD

I. p.vych. Kminiaková Valéria 2.A + 4.A+ 4.C /v 2.A triede /vľavo

II. p.vych. Nemogová Iveta 2.B + 4.B + 4.C /v 2.B triede /vľavo

III. p.vych. Drahovská Jana 1.A + 3.A /v 1.A triede /vpravo

IV. p.vych. Šuhajdová Ivana 1.C + 3.C 1/2 /v 1.C triede /vpravo

V. p.vych. Gajdošová Daniela 1.B + 3.B /v 1.B triede /vpravo

VI. p.vych. Botunová Ivana 2.C + 4.C /v 2.C triede /vľavo

VII. p.vych. Mgr. Halajová Iveta 2.D + 3.C 1/2 /v 2.D triede /rovno

VIII. p.vych. Bešinová Martina 3.A,B /v 3.B triede /rovnoRanná služba: 6.00 - 7.30 / vchod do školy č.2/pre 1.stupeň

Zvoniť vždy na zvonec p. vych. KMINIAKOVÁ.


Príchod do ranného klubu je do 7,00 hod. /Len pre deti rodičov, ktorí v skorých ranných hodinách pracujú.


Pondelok - Nemogová Iveta + Halajová Iveta

Utorok - Šuhajdová Ivan + Kminiaková Valéria

Streda - Drahovská Jana + Botunová Ivana

Štvrtok - Botunová Ivana + Nemogová Iveta

Piatok - Kminiaková Valéria + Šuhajdová IvanaPredĺžená služba : 16.15 - 17.15 / zvoniť na zvonček - pani vychovávateľka Kminiaková.

Budú tu sústredené už všetky deti aj so svojimi vecami.

Pondelok - Botunová Ivana

Utorok - Nemogová Iveta

Streda - Šuhajdová Ivana

Štvrtok - Kminiaková Valéria

Piatok - Drahovská JanaŠkolský klub je umiestnený na prízemí pri vchode pre I. stupeň č.2 /vľavo aj vpravo/

Odchod po vyučovaní do 16.15 - je bočným vchodom č.2 pre I. stupeň.

Predĺžený klub je od 16:15 - 17:15 - zvoniť na zvonček - pani vychovávateľka Kminiaková,Pre nerušený priebeh činností budú deti uvoľňované z klubu /s rodičom, alebo samostatne/ nasledovne: Po vyučovaní, obede a počas prestávok do 14:00, potom po 15:00/deti sú v tomto čase na vychádzke, školskom dvore, alebo v telocvični a odchod odtiaľ bez dozoru a vecí, nie je možný/. Samostatne uvoľnené budú deti, len podľadaného času na zápisnom lístku.Nie telefonicky!! Ak bude rodič potrebovať zmenu, oznámi to na oficiálnom tlačive stiahnutom zo stránky školy. Budova školy budepo celý deň uzamknutá pre bezpečnosť detí a ich vecí. Zákonný zástupca čaká na svoje dieťa po zazvonení do príslušného oddelenia pred budovou školy a nevchádza do priestorov šatní.


Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
* pestovanie záujmov a záľub vašich detí
* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek