O    K L U B EPre vaše deti sme tu

- od 5.50 do 7.30 hod. 

(príchod do ranného klubu do 7.00 hod. )

 

- od 11.30 do 17.30 hod.

(po 16.20 hod. sú všetky deti so svojimi vecami sústredené pri vchode č.2 do 17.30 hod. ; zvoniť vždy na zvonec p. vychovávateľka Drahovská)foto1
Horná herňa
    foto2
Horná herňa
    foto3
Horná herňa
    foto4
Horná herňa
    foto5
Horná herňa
    foto6
Horná herňa

foto7
Dolná herňa
    foto8
Dolná herňa
    foto9
Dolná herňa
    foto10
Dolná herňa
    foto11
Dolná herňa
    foto12
Dolná herňa


Školský poriadok ŠKD

Pravidlá bezpečného ŠKD

Výchovný program ŠKDŠkolský klub detí v šk. roku 2018/2019 navštevuje 202 detí, ktoré sú rozdelené do výchovných oddelení nasledovne:


1. oddelenie Kminiaková Valéria v 1.A
2. oddelenie Nemogová Iveta v 1.B
3. oddelenie Drahovská Jana v 2.A
4. oddelenie Šuhajdová Ivana v 2.C
5. oddelenie Gajdošová Daniela v 2.B
6. oddelenie Botunová Ivana v 1.C
7. oddelenie Mgr. Halajová Iveta v 1.D
8. oddelenie Bešinová Martina v 3.C

ROZDELENIE SLUŽIEB VYCHOVÁVATELIEK ŠKD

Ranná služba: 5.50 - 7.45
/trieda 2.A na prízemí, pri hlavnom vchode č. 2; zvoniť vždy na zvonec p. vychovávateľka Drahovská/
Príchod do ranného klubu je len do 7,00 hod.

Pondelok - Drahovská Jana + Nemogová Iveta
Utorok - Botunová Ivana + Šuhajdová Ivana
Streda - Šuhajdová Ivana + Drahovská Jana
Štvrtok - Kminiaková Valéria + Botunová Ivana
Piatok - Nemogová Iveta + Kminiaková Valéria
  Predĺžená služba : 16.20 - 17.30
/trieda 2.A , pri hlavnom vchode č. 2; zvoniť vždy na zvonec p. vychovávateľka Drahovská/
Budú tu sústredené už všetky deti aj so svojimi vecami.

Pondelok - Kminiaková Valéria
Utorok - Nemogová Iveta
Streda - Botunová Ivana
Štvrtok - Drahovská Jana
Piatok - Šuhajdová Ivana


V inom čase majú deti činnosť vo svojich oddeleniach, herniach, telocvičniach, na vychádzkach, alebo na školskom dvore.
Oddelenia školského klubu sú umiestnené na prízemí pri vchode č.2 (vľavo aj vpravo)
Pre nerušený priebeh činností budú deti uvoľňované z klubu (s rodičom, alebo samostatne) nasledovne: po vyučovaní a obede do 14:00, potom až od 15:00 (deti sú v tomto čase na vychádzke, školskom dvore, alebo v telocvični a odchod odtiaľ bez dozoru a vecí, nie je možný).
Samostatne uvoľnené budú deti, len podľa daného času na zápisnom lístku. Nie telefonicky!! Ak bude rodič potrebovať zmenu, oznámi to na oficiálnom tlačive stiahnutom zo stránky školy.
Budova školy bude po celý deň uzamknutá pre bezpečnosť detí a ich vecí.
Zákonný zástupca čaká na svoje dieťa po zazvonení do príslušného oddelenia pred budovou školy a nevchádza do priestorov šatní.
Zvoniť do príslušného oddelenia pri vchode č.2


Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
* pestovanie záujmov a záľub vašich detí
* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek