K R O N I K ABezpečný kontakt so zvieratami


Do tried 5.A , 5.B, 4.C prišiel „ujo Jožko“ z MsP vo Zvolene. Žiaci sa s ním porozprávali o bezpečnom kontakte so zvieratami na ulici. Všetci už stretli na prechádzke cudzieho psíka, chceli ho pohladkať. Dozvedeli sa však, že nie vždy to môže byť bezpečné. Získali však cenné rady ako sa správať tak, aby nedošlo k úrazu.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS