K R O N I K AVšetkovedko


V novembri sa na našej škole uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO zameraná na žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci si tak mohli otestovať svoje vedomosti a potrápiť svoje bystré hlavičky. Pri riešení úloh od Všetkovedka sa žiaci zamerali na všetky oblasti, s ktorými sa doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova. A veru, že sa ich aj veľa odhodlalo na to, prihlásiť sa do súťaže. Všetci riešitelia mali možnosť získať rôzne tituly ako ,,Všetkovedkov učeň“ alebo sa prebojovať až k titulu ,,Všetkovedko“. Najvýznamnejší titul ,,Všetkovedko školy“ získala žiačka 3. B Veronika Jágerská.

Všetkým zúčastnením gratulujeme a tešíme sa na stretnutie budúci rok pri 12. ročníku súťaže Všetkovedko.

JM.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS