K R O N I K AVígľaš


Zámok Vígľaš v sebe skrýva rôzne zákutia, ktoré počas jeho prehliadky preskúmali naši štvrtáci. Prostredníctvom pani sprievodkyne odkryli tajomstvá minulosti a dozvedeli sa aj informácie zo súčasnosti.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS