K R O N I K AUčitelia čítajú deťom


Školská knižnica po tri februárové dni privítala druhákov, tretiakov a štvrtákov, ktorí si vypočuli milé príbehy prečítané učiteľmi našej školy. Spoznali tak množstvo krásnych kníh, ktoré si deti môžu požičať z našej školskej knižnica. Srdečne ste všetci vítaní!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS