K R O N I K ATýždeň čes.-slov. vzájomnosti


Štvrtáci z C-čky si nenechali ujsť každoročne opakujúcu sa aktivitu KKĽŠ. Z množstva aktivít, ktoré prebiehali v knižnici celý týždeň, si vybrali vernisáž výstavy z tvorby českých ilustrátorov detských kníh, spoznali knihy českej spisovateľky Marky Míkovej, z ktorých im čítala p. Vierka Kučerová. Páčili sa im aj krátke divadielka - bájky s drevenými bábkami im predviedla p. Renata Kubišová, ktorá s týmito bábkami chodí v Čechách za chorými detičkami vrámci aktivity „Loutky v nemocnici“. Deti dokázali, že dokonale poznajú češtinu, poznali pomenovania zvierat, mesiacov, ročných období, ktoré sú rozdielne ako tie naše slovenské.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS