K R O N I K ABavme deti športom


14. novembra 2019 sa v hale Strednej športovej školy v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské finálové kolo súťaže Bavme deti športom základných škôl. Súťaže zúčastnilo 23 škôl banskobystrického kraja. Deti s chuťou súťažili a snažili sa pre svoje školy získať čo najlepšie umiestnenie. Družstvo každej školy bolo zložené zo 3 chlapcov a 3 dievčat, žiakov 1. stupňa ZŠ. Našu školu reprezentovali: Lukáš Králik, Adam Růžek, Samuel Frayne, Sára Kostorová – II.C, Nicole Paučová, Ella Privitzerová – III.C Preteky prebiehali na šiestich atletických stanovištiach. Súťažné disciplíny: skok do diaľky štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, odhod plnou loptou, prekážková dráha „Formula“, 3 – minútový vytrvalostný beh, skoky cez švihadlo. Súťaž bola vyrovnaná a o konečnom poradí rozhodol záverečný 3 minútový vytrvalostný beh. Súťaž zorganizoval Atletický klub ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici. Študenti študujúci na KTVŠ rozhodovali.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS