K R O N I K ASNG- Zvolenský zámok


Deti z 3.A sa 29.11. 2019 zúčastnili exkurzie v Slovenskej národnej galérii v priestoroch Zvolenského zámku. Pani Barbora Paulínyová, galerijná pedagogička si pre žiakov pripravila prehliadku zámku s použitím pracovného listu, ktorý prostredníctvom zábavných úloh oboznámil žiakov s jeho minulosťou i súčasnosťou. Cestou späť do školy sa ešte deti prešli práve otvorenou Vianočnou dedinou a ochutnali sladký punč.

Z.K.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS