K R O N I K AOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 14.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho osem žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti z oblasti materinského jazyka a literatúry v troch častiach. Písomná časť bola zameraná na prácu s textom, čítanie s porozumením, na overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry a na transformáciu textu. V ústnej časti súťažiaci predviedli svoje rečnícke umenie.

Umiestnenie:
1. miesto – Sára Podhradská (9.C)
2. miesto – Natália Baranová (8.C)
3. miesto – Lucia Čulíková (9.C)


Všetkým súťažiacim ďakujeme, umiestneným blahoželáme a víťazke držíme palce v okresnom kole.


Highslide JS     Highslide JS