K R O N I K AČo je to šikanovanie?


Žiaci 5.A triedy privítali v novembri vo svojej triede inšpektora J. Michalíka, aby sa porozprávali o pojmoch šikanovanie, krádeže, nevhodné správanie sa. Vysvetlil im tiež dôvody, prečo nie je takéto správanie správne a aké môže mať následky, aké môžu byť sankcie pri porušení zásad slušného správania sa. Zodpovedal i otázky žiakov. Prednáška sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS