K R O N I K ABeseda - Šikanovanie


Medzi žiakov 6.A triedy prišiel na prednášku a besedu inšp. J. Michalík. Vysvetlil žiakom pravidlá slušného správania v škole, ale i na verejnosti, pojem „šikanovanie“, upozornil ich na následky v prípade nevhodného správania. Aj pre maloleté osoby platia pravidlá správania, školský poriadok, Priestupkový zákon. Pripomenul tiež čísla záchranných zložiek, odpovedal na otázky žiakov. Beseda s a uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS