K R O N I K ARTVS


Začiatkom decembra štvrtáci z C-čky zažili neopakovateľné chvíle. Minibus ich vysadil ráno pred vzácnou banskobystrickou budovou, z ktorej ako jedinej sa po celom Slovensku šírili informácie o dramatických udalostiach pohnutého augusta roku 1968 – pred RTVS. Michal Várošík, redaktor RTVS, pre nich pripravil pútavý program. Okrem prehliadky televízneho štúdia, nazreli aj k režisérovi, tiež do strižne, boli v miestnosti, kde za sklom prebiehalo riadne rozhlasové vysielanie Rádia Regina a keď sa rozsvietilo červené svetielko, prestali aj dýchať. Urobili si aj vzácnu „schodovku“ – to je fotka na rozhlasových schodoch, ktorú si robia vždy s hosťami, ktorí sú pozvaní do vysielania rádia. To veru hocikto nemá. No ale najväčším prekvapením bolo nahrávanie vianočného pozdravu, to bola pecka! Cestou z RTVS sme sa stavili na krásne vianočne vyzdobenom bystrickom námestí a potom v areáli Múzea SNP. Skvelý zážitok!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS