K R O N I K ARisk alebo zisk?


Prevencia je vždy dôležitá. Na škole pracujú v tomto školskom roku tri skupiny peer aktivistov, žiakov 7.- 9. ročníka. Naše peer aktivistky – ôsmačky a deviatačky - pripravili spolu s koordinátorkou školskej prevencie hravé aktivity pre svojich mladších spolužiakov. S druhákmi sa rozprávali a riešili rébusy na tému „Čo vieš zdravej výžive?“, s tretiakmi na tému „Nefajčiť je IN“ a so štvrtákmi „Alkohol je risk alebo zisk?“. Žiaci v pripraveným aktivitách mohli vyjadriť svoje názory, hľadali spolu správne odpovede na otázku „čo namiesto drog?“, riešili úlohy v pracovných listoch, spoločne sa zahrali. Za správne vyriešené rébusy dostali pochvalu. S prváčikmi sa už stretli v októbri. Na ďalšie spoločné aktivity sa môžu žiaci tešiť zas v decembri.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS