K R O N I K APriestupkový zákon


Aj v decembri pokračujú aktivity na zvýšenie právneho vedomia žiakov. Medzi sebou privítali žiaci 8.A a 8. B inšp. J. Michalíka z MsP vo Zvolene. Neznalosť zákona neospravedlňuje nikoho, preto je potrebné získať poznatky pre zvýšenie svojho právneho vedomia o znalosti zákonov v oblasti prevencie rizikového správania sa. Šikanovanie – pojem často prezentovaný v dnešnej spoločnosti. Čo je to šikanovnie, čo hovoria zákony, školský poriadok, ako sa správať tak, aby nikto nemal pocit ubližovania voči svojej osobe. Na túto tému sa rozprával pán inšpektor so žiakmi v 6.B. Odpovedal aj na všetky otázky žiakov.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS