K R O N I K APrednes poézie a prózy 2.-4.ročník


19.februára sa predviedlo v školskom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín až 36 druhákov, tretiakov a štvrtákov. Teší nás taký veľký záujem o literatúru, prednes a našu krásnu slovenčinu. Všetci sa snažili, no víťazmi sa stali len tí najlepší.
Tu sú ich mená:

PRÓZA
1.miesto Timea Slančíková, 3.B
2.miesto Milan Mozoľa, 4.A
3.miesto Tereza Vojteková, 3.B

POÉZIA
1.miesto Hana Pavlíková, 3.B
2.miesto Katrin Vacová, 4.C
3.miesto Natália Volková, 2.B

Blahoželáme a Timke s Hankou držíme palce pri reprezentácii našej školy.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS