K R O N I K APrávne vedomie


Aj v tomto školskom roku je cieľom školskej prevencie prispieť k zvýšeniu právneho vedomia a právnej zodpovednosti žiakov. Preto na pozvanie koordinátorky prevencie Mgr. Ľ. Hradskej prišiel na besedy so žiakmi do 8.B a 8.C tried inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene. Presne im vysvetlil, že je povinnosťou každého z nás dodržiavať zákony SR, tiež sankcie pri ich porušení. Pán inšpektor v následnej besede zodpovedal aj zvedavé otázky žiakov. Tešíme sa zas niekedy nabudúce.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS