K R O N I K AOčová


Naši tuláci z krúžku Potulky po okolí sa tentoraz zatúlali do neďalekej dedinky Očová. Čakal ich tam už ujo Paľko Holík, ktorý im trpezlivo a pútavo porozprával zaujímavosti o miestach, kde ich zobral. Pri soche Mateja Bela Funtika si povedali o jeho živote a tvorbe. V jeho pamätnej izbe sa toho o ňom dozvedeli ešte viac. Bol svetoznámy polyhistor /= človek s veľkým všeobecným vzdelaním; znalec niekoľkých vedných odborov/. Tradície Očovej si pozreli v malom múzeu, ale aj v Remeselnom dome, kde im teta ukázala a vysvetlila vyšívanie krivou ihlou a tkanie pokrovcov. Záver patril návšteve – spolužiačka Betka býva v Očovej, nemohli ju predsa obísť.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS