K R O N I K AVýsledky súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského- školské kolo


Dňa 12.12. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Svoje triedy reprezentovali žiaci piateho až siedmeho ročníka v dvoch kategóriách.

Popredné miesta obsadili nasledujúci žiaci:

II. kategória: 1. miesto V. Balážová (V.D)
2. miesto T. Baranová (V.C)
3. miesto M. Slančíková (V.B)

III. kategória: 1. miesto D. Pavlíková (VI.C)
2. miesto V. Stehlíková (VI.C)
3. miesto A. Szikorová (VI.C)

Všetkým blahoželáme a víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola.


Highslide JS Highslide JS

Highslide JS