K R O N I K AKrižovatky šťastia


19. 11.2019 sa žiaci 7.A, 7.B a 7.C tried a peer aktivisti zúčastnili spolu s koordinátorkou prevencie závislostí Mgr. Ľubicou Hradskou na detskej konferencii „Križovatky šťastia“ na ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene. Každý z nás sa v živote ocitne na pomyselnej križovatke a hľadá svoju cestu. Rozhodnutie je na každom z nás. Na konferencii odzneli príspevky žiakov, ktoré spestril pekný kultúrny program. Vo svojich príspevkoch žiaci vyjadrili svoje názory na problematiku dodržiavania detských práv, ubližovania deťom, ich týrania, problematiky siekt, hekerov, ale aj šikanovania na sociálnych sieťach. Dnes deti, čoraz mladšie deti, trávia na sociálnych sieťach veľa času. Predstavujú však pre nich reálne riziko, pretože nie vždy dokážu kriticky vyhodnotiť situáciu. Úlohou prevencie a výchovy je poskytnúť žiakom pravdivé informácie, viesť ich tak, aby získali istotu, podporu v rodine, v škole. Slová žiačky „...vďaka sociálnym sieťam sa dozvieme, čo sa deje aj na druhej strane zemegule, ale dajme si pozor, aby sme kvôli nim neprišli o skutočných kamarátov“ rezonovali v mysliach účastníkov. Deti pred násilím ticho neochráni! Konferenciu ukončila spoločná bubnovačka na Námestí mládeže. Zvolen bubnuje, aby bolo deti lepšie počuť.

„Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho hráš ale na tom, ako to bolo zahrane …“ A. Einstein


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS