K R O N I K ABezpečný kontakt so zvieratami


Medzi žiakov 4. a 5. ročníkov prišiel v októbri a novembri na besedu inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene. Téma ich spoločných besied v triednych kolektívoch žiakov oslovila. Dozvedeli sa potrebné informácie ako sa správať bezpečne pri kontakte s neznámymi zvieratami na ulici. Taktiež všetky dôležité telefónne čísla, kde je možné nájsť pomoc v prípade núdze.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS